Podstawy pedagogiki zdrowia

Fundamentals of health pedagogy

2021Z

Kod przedmiotu1916S1-PPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika opiekuńcza, psychologia rozwojowa
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówNorma i modele zdrowej ososbowości: podstawowe pojęcia. Społeczno - cywizlizacyjne zagrożenia w aspekcie rozwoju zdrowej osobowości. Cele, funkcje i zadania. Instytucje ukierunkowane na realizację funkcji promującej zdrowie./ szczególna rola szkoły /.Główne zasady procesu zdrowej osobowości. Metody oraz techniki badań pedagogicznych w dziedzinie promocji zdrowia.
Cel kształceniaKształtowanie i podtrzymywanie zdrowia oraz wysokiej sprawności ruchowej; ukształtowanie wysokiej świadomości zachowań prozdrowotnych;ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne oraz publiczne; uwrażliwienie na potrzeby zdrowotne innych ludzi
Literatura podstawowa1) E. Syrek; K. Borzucka-Sitkiewicz, Edukacja zdrowotna, A i P, 2009 2) B. Boynarowska, Edukacja zdrowotna. Podrecznik, PWN, 2007
Literatura uzupełniająca1) A. Ostrowska, wyd. PAN, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, 2007r., tom
Uwagibrak