Praktyka śródroczna 3

2020L

Kod przedmiotu1916S1-PRSR3
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) (...), Akty prawne będące podstawą działania instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa. Dokumentacja dotycząca działalności edukacyjnej instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa udostępniana na miejscu., (...), 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi