Psychologia ogólna

General Psychology

2019Z

Kod przedmiotu1916S1-PSYCHOGO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNie ma przedmiotów wprowadzających
Wymagania wstępneBrak wymagań wstepnych
Opis ćwiczeńPsychologia, pedagogika, psychiatria - podobieństwa i różnice. Przetwarzanie informacji sensorycznej; percepcja, wrażliwość zmysłowa, złudzenia, czynniki wpływające na spostrzeganie. Funkcja pamięci, przyczyny zapominania. Procesy warunkowania i inne rodzaje uczenia się. Temperament. Zjawisko stresu psychologicznego.
Opis wykładówObszary zainteresowań współczesnej psychologii. Wybrane psychologiczne koncepcje natury człowieka. Procesy poznawcze. Myślenie. Inteligencja. Style poznawcze. Twórczość; rodzaje, kryteria, dziedziny. Procesy emocjonalne i motywacyjne. Psychologia potrzeb i moralności. Struktura osobowości. Zdrowie psychiczne a osobowość dojrzała.
Cel kształceniaZapoznanie z podstawową wiedzą psychologiczną dotyczącą struktury osobowości i prawidłowości przebiegu procesów psychicznych u człowieka
Literatura podstawowa1) Heszen I., Psychologia stresu, PWN, 2013 2) Strelau J., Doliński D., Psychologia /podręcznik akademicki/., t. 1, 2, GWP, 2008 3) Zimbardo P.G., Gerring R.J., Psychologia i życie, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) Strelau J.,, wyd. Scholar, Różnice indywidualne, 2014r., tom 2) Goleman D., wyd. Media Rodzina of Poznań, Inteligencja emocjonalna, 2002r., tom
Uwagi