Psychologia rozwoju i osobowości

Developmental psychology and personality

2020Z

Kod przedmiotu1916S1-PSYROIO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brzezińska, A. (red), Psychologiczne portrety człowieka, GWP, 2005 2) Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A., Psychologia dziecka , WSiP, 1995 3) Strelau J. (red), Psychologia rozdział 7 i rozdział 8., t. 1, GWP, 2003 4) Ziemska, M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, 1975 5) Harwas-Napierała, B., Trempała, J., Psychologia rozwoju człowieka, t. 2 i 3, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi