Pedagogika w massmediach

Pedagogy in massmedie

2021L

Kod przedmiotu1916S1-PWM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lepa A, Pedagogika mass mediów., Łódź, 1999 2) Izdebska J., Mass media i multimedia – dominująca przestrzeń życia dziecka. W: Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki.Pod red. E. Marynowicz-Hetki., Warszawa, 2007 3) Nowak A., Wysocka E, Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii,., Katowice, 2001, s. 61-113, 15 4) Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Warszawa , 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi