Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1

2020L

Kod przedmiotu1916S1-SMPD1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Palka, Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 2) J. Creswell , Projektowanie badan naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi