Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2

2021Z

Kod przedmiotu1916S1-SMPD2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 2) S. Becker, Warsztat pisarski badacza, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 3) D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 4) E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 5) K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi