Socjologia

Sociology

2019Z

Kod przedmiotu1916S1-SOCJO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń studenci będą zapoznawać się z wybranymi zjawiskami socjologicznymi i analizować takie zagadnienia jak: specyfika badań socjologicznych, problematyka dewiacji w społeczeństwie, rodzaje grup i zbiorowości społecznych, instytucja rodziny oraz jej przemiany, socjologiczne pojmowanie kultury oraz nierówności ekonomiczne.
Opis wykładówW ramach wykładów poruszona zostanie następująca tematyka: I. Socjologia jako dyscyplina naukowa - Przedmiot socjologicznego poznania. Socjologia wśród innych nauk o społeczeństwie. Geneza socjologii. Główne teorie i perspektywy socjologiczne. Socjologiczne pytania i patrzenie na świat II. Jednostka w społeczeństwie - Proces socjalizacji. Kontrola społeczna i konformizm. Interakcje i życie codzienne. Grupy i zbiorowości społeczne III. Nierówności społeczne - Pozycje i role społeczne. Nierówności i stratyfikacja. Wymiary nierówności społecznych i ruchliwość społeczna. Współczesne zróżnicowania społeczne i kulturowe IV. Zmiana społeczna - Zmiana, rozwój, postęp. Czynniki zmian społecznych. Klasyczne teorie rozwoju społecznego. Globalizacja i współczesne społeczeństwo.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu socjologii oraz przybliżenie wybranych zjawisk i procesów społecznych mieszczących się w obszarze dociekań badawczych tej dyscypliny w celu wypracowania umiejętności właściwego posługiwania się terminologią socjologiczną przy opisie oraz analizie dowolnych aspektów rzeczywistości społecznej.
Literatura podstawowa1) Sztompka P, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, 2012 2) Szacka B.,, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa, 2003 3) Giddens A., Socjologia, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca1) Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa , 2001 2) Sztompka P., Kucia M., Socjologia. Lektury, Kraków, 2005 3) Marshall G., Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa, 2008
Uwagi-