Sztuka wystąpień publicznych

2019Z

Kod przedmiotu1916S1-SWP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńCzęść teoretyczna: 1. Założenia retoryki. Wprowadzenie do ćwiczeń. 2. Zasada budowania prezentacji. 3. Konstrukcja prezentacji. 4. Język prezentacji, jego analiza i znaczenie. 5. Emocje i przekaz niewerbalny, rola i znaczenie. 6. Techniki retoryczne, między faktami a „pustą” retoryką. 7. Techniczna strona prezentacji. Adekwatne dobranie pomocy wizualnych. 8. Zasady prowadzenia dyskusji, radzenie sobie z pytaniami i odpowiedziami. 9. Najczęściej popełniane błędy w prezentacjach oraz sposoby ich unikania. Cześć praktyczna: 1. Zorganizowanie wystąpień studentów, ich omówienie oraz ocena
Opis wykładówBrak wykładu
Cel kształceniaPrzedmiot został pomyślany w taki sposób, by student otrzymał wiedzę teoretyczną z zakresu wystąpień publicznych ale również mógł te wiedzę zastosować w praktyce.
Literatura podstawowa1) 1. Beling A., Sztuka wystąpień publicznych, Harmonia, 2014 2) 2. Borg J., Perswazja. Sztuka wpływania na ludzi, GWP, 2006 3) 3. Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych, GWP, 2014 4) 4. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych, GWP, 1999 5) 5. Marcjanik M., Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, Trio, 2006 6) 6. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Antykwa, 2004
Literatura uzupełniająca1) 1. Schopenhauer A., Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Almapress, 2012 2) 2. Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka, 1998 3) 3. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja – wykłady z teorii komunikacji, GWP, 2006
Uwagi