Teoretyczne podstawy wychowania

Theoretical Bases of Upbringing

2019Z

Kod przedmiotu1916S1-TEORPODWY
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Górniewic, Teoria wychowania, OSW, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi