Teoretyczne podstawy wychowania

Theoretical Bases of Upbringing

2019Z

Kod przedmiotu1916S1-TEORPODWY
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia teorii wychowania. Kontrowersje wokół ideału i celów wychowania. Uwarunkowania i procedura konstrukcji procesu wychowania. Indywidualne metody, dziedziny, środki i formy wychowania. Błąd w wychowaniu.
Opis wykładówMetodologiczne problemy teorii wychowania. Antropologiczne, psychologiczne i socjologiczne podstawy wychowania. Proces wychowania i jego struktura, ideologie, metody i dziedziny wychowania. Trudności wychowawcze.
Cel kształceniawprowadzenie studentów w aktualne problemy wychowania jako bytu społecznego. Studenci poznają współczesne teorie i metateorie wychowania oraz zasady konstrukcji procesu wychowania. Będą znali metody, techniki i środki wychowania wykorzystywane w celu wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz przeanalizują własne przedzałożenia w podejściu do wychowania.
Literatura podstawowa1) J. Górniewic, Teoria wychowania, OSW, 2008
Literatura uzupełniająca1) M. Łobocki, Teoria wychowania, tom
Uwagi