Warsztaty teatralne

Theatrical workshops

2020L

Kod przedmiotu1916S1-WTEAT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepedagogika kultury, animowanie aktywności grupy
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWarsztaty teatralne mają na celu praktyczne zmierzenie się z podstawowymi działaniami scenicznymi, które składają się na spójną wypowiedź teatralną. Istotą warsztatów jest pobudzenie wyobraźni teatralnej, poznanie różnych technik wypowiedzi scenicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu, tańca, choreografii. Celem warsztatów jest realizacja etiud scenicznych.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaPrzygotowanie uczestników do pełnienia funkcji w teatrze amatorskim, nauka wykorzystania teatru jako formy animacyjno-pedagogicznej i wychowawczej
Literatura podstawowa1) Berthold M., historia teatru, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980 2) Kosiński D. /red./, , "Słownik wiedzy o teatrze", , pwn, 2005 3) Toczyska B., "Łamańce z dedykacją", , podkowa, 1998 4) Braun K., , "Wielka reforma teatru", ossolineum, 1984 5) Nicoll A., Dzieje teatru, piw, 1959
Literatura uzupełniająca1) Czechow M., wyd. arche, O technice aktora, 2008r., tom
Uwagibrak