Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Early development stimulation

2021Z

Kod przedmiotu1916S1-WWRDZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. I. Brzezińska (red.), Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności, GWP, 2009 2) J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia, Wyd. Edukacyjne, 2007 3) A. Franczyk, K. Krajewska, Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju, IMPULS, 2010 4) B. Cytowska, B. Winczura B. (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, IMPULS, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi