Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2021L

Kod przedmiotu1916S1-WYKMON
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fromm , 1) Fromm E., 1975r., "Ucieczka od wolności", wyd. PWN, 2) Fromm E., 1994r., "Niech sie stanie człowiek", wyd. PWN, 3) Olubiński A., 1994r., "E.Fromma życie po ludzku", wyd. UMK, 4) Bauman Z. , 2004r., "Życie na przemiał", wyd. PWN., PWN, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi