Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2021L

Kod przedmiotu1916S1-WYKMON
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceteoria wychowania, pedagogika ogolna, filozofia eduakcji
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówTreści wykładu dotyczą wybranych zagadnień związanych z zainteresowaniami naukowymi wykładowcy.W tej edycji odnoszą się one do wybranych zagadnień z pedagogiki humanistycznej oraz metodologii badań jakościowych / ze szczególnym uwzględnieniem podejścia krytycznointerwencyjnego oraz badan w działaniu.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy z zakresu specyfiki pedagogiki humanistycznej, w wersji tzw."Szkoły frankfurckiej" /np. T. Adorno, a głównie E.Fromma /.Zrozumienie różnicy pomiędzy pedagogiką scientystyczną a humanistyczną. Przekazanie wiedzy w zakresie różnicy co przedmiotu badań oraz sposobu poznawania rzeczywistości, pomiędzy metodologią "naukową" a humanistyczną / jakościową /
Literatura podstawowa1) E. Fromm, Ucieczka od wolności , Czytelnik, 1978 2) P. McLaren, Życie w szkołach, DSM, 2015
Literatura uzupełniająca1) A. Olubiński, wyd. Impuls, Aktywność i działanie jako forma edukacji do samorealizacji czy zniewolenia ?, 2018r., tom
Uwagibrak