Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej

Selected issues in special pedagogy

2020Z

Kod przedmiotu1916S1-WZAG
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi