Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej

Selected issues in resocjalization pedagogy

2020L

Kod przedmiotu1916S1-WZPR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bielicki E., 2005r., "Z problematyki resocjalizcyjnej. Patologie społeczne. Patologia indywidualna. Etiologia kryminalna. Kara", 2) Borowski R., Wysocki D., 2001r., "Instytucje wychowania resocjalizacyjnego", 3) Pytka L., 2005r., "Pedagogika resocjalizacyjna", 4) Pytka L., Urban B., 2005r., "Resocjalizacja", t.I/II.
Literatura uzupełniająca
Uwagi