Animacja w działaniach profilaktycznych 1

2020Z

Kod przedmiotu1916N1-ADP1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Apanel D., Jaworska A. (red.), 1) Apanel D., Jaworska A. (red.), Wychowanie-nierozłączność teorii i praktyki, t. , Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" s.c., Toruń, 2010, s. 2) Deptuła M. (red.), Profilaktyka w grupach ryzyka, t. , Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa, 2010, s. 3) Kurzeja A., Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń, t. , Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2008, s. , Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" s.c., 2010 2) Deptuła M. (red.), Profilaktyka w grupach ryzyka, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2010 3) Kurzeja A., Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń, Impuls, 2008 4) Gaś Z. B., Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole, Fundacja Masz Szansę , 2004 5) Świątkiewicz G. (red.), Profilaktyka w środowisku lokalnym , Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi