Animacja w działaniach profilaktycznych 2

2020L

Kod przedmiotu1916N1-ADP2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Apanel D., Jaworska A. (red.), Wychowanie-nierozłączność teorii i praktyki, Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2010 2) Deptuła M. (red.), Profilaktyka w grupach ryzyka, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2010 3) Kurzeja A., Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi