Animacja społeczności lokalnej

2021L

Kod przedmiotu1916N1-ASL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. Katarzyna Segiet, Kamila Słupska- Kwiatkowska (red.), Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, GWHM „Milenium", 2010 2) Kaźmierczak T., Bąbska B., Jordan P., Dudkiewicz M., Mendel M., Popłońska-Kowalska M., , Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk, Instytut Spraw Publicznych, 2014 3) red. Maria Mendel, Animacja współpracy środowiskowej,, Adam Marszałek, 2013 4) Bąbska B., Rymsza M., Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej, Instytut Spraw Publicznych, 2014 5) red. T. Kaźmierczak, K. Hernik, Społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społeczny. Potencjał społeczny. Lokalne governance, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2008 6) red. S. Mołda, B. Skrzypczak, Ośrodek kultury i aktywności lokalnej. W poszukiwaniu modelu instytucji społecznościowej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 2003 7) Banaszak – Dankowska A., Babska B., Dunajska A., Praca socjalna w środowisku lokalnym. Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej, Verlag Dashofer Sp. z o.o., 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi