Edukacja międzykulturowa

Intercultural Education

2021L

Kod przedmiotu1916N1-EDMI3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Abramowicz M., Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport, TEA, 2011 2) Grzybowski P., Edukacja międzykulturowa - przewodnik: pojęcia, literatura, adresy, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008 3) Magala S. J., Kompetencje międzykulturowe, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2011 4) Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007 5) Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa: kreowanie tożsamości dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 6) Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009 7) Paszko A. (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, Stowarzyszenie Willa Decjusza, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi