Gry interakcyjne

2021L

Kod przedmiotu1916N1-GRI
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Vopel, "Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży", , wyd. Kielce, 2009 2) K. Vopel, "Umiejętność pracy w grupach, zabawy i improwizacje, wyd.kielce, 2002 3) E. Noga, A. Wasilak, "Stare i nowe zabawy podwórkowe",, wyd. Lublin, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi