Historia sztuki

History of art

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-HISZ1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPrezentacje wybranych kierunków w sztuce europejskiej wraz z analizą opisu stylu, klasyfikacją, próbą interpretacji poszczególnych dzieł, połączona z dyskusją i próbą oceny estetycznej w kontekście historycznym i artystycznym.
Opis wykładów1.Historia wybranych dzieł sztuki w układzie chronologicznym od czasów prehistorycznych, poprzez świat starożytny, średniowiecze, renesans, barok, aż do sztuki współczesnej. 2.Omówienie elementarnych pojęć z zakresu estetyki. 3. Omówienie najważniejszych kierunków i stylów w kontekście otaczających je wydarzeń politycznych, przemian historycznych, religijnych i ekonomicznych. 4. Dzieje architektury i plastyki /malarstwa, rzeźby, grafiki/ ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji w ramach każdej z dziedzin sztuki oraz historią najważniejszych doktryn artystycznych od starożytności po dzieje współczesne.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zabytkami sztuki na przestrzeni dziejów; wypracowanie podstawowych umiejętności praktycznych (opis dzieła, klasyfikacja) oraz umiejętności interpretacji dzieła sztuki pod kątem treści i formy: omówienie najważniejszych technik artystycznych charakterystycznych dla poszczególnych epok lub stylów w sztuce; znajomość najważniejszych dzieł światowej architektury i sztuki; kształtowanie poczucia piękna.
Literatura podstawowa1) J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa, 1619631963 2) K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa , 19
Literatura uzupełniająca
Uwagi