Komunikacja interpersonalna

Interpersonal communication

2019Z

Kod przedmiotu1916N1-KIN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stewart J, "Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi " , PWN Warszawa, 2002 2) McKay M., Davis M., Fanning P, Sztuka skutecznego komunikowania się", GWP Gdańsk, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi