Kompetencje komunikacyjne w pracy animatora 1

2019L

Kod przedmiotu1916N1-KKPA1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor R. F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy REBIS, 2007 2) Brown R., Procesy grupowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 3) Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 4) Rosenberg M. B., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., 2009 5) Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi