Kompetencje komunikacyjne w pracy animatora 2

2020Z

Kod przedmiotu1916N1-KKPA2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor R. F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2007 2) Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor R. F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2007 3) Brown R., Procesy grupowe, GWP, Gdańsk, 2006 4) Brown R., Procesy grupowe, GWP, Gdańsk, 2006 5) Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa, 2011 6) Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa, 2011 7) Rosenberg M. B., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., Warszawa, 2009 8) Rosenberg M. B., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., Warszawa, 2009 9) Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa, 2007 10) Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi