Kompetencje profesjonalne pedagoga szkolnego

2021L

Kod przedmiotu1916N1-KPPSZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sałasiński M., Badziukiewicz B., "Vademecum pedagoga szkolnego" , wyd. Warszawa, 2003 2) Piekarska A. (red.), "Poradnik pedagoga szkolnego. Szkoła podstawowa", wyd. Warszawa, 2010 3) Gajewska G., Doliński A, Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga", wyd. Zielona Góra, 2002 4) Śliwerski B., "Myśleć jak pedagog", wyd. Kraków, 2010 5) Tuohy D., "Dusza szkoły", wyd. Warszawa, 2002 6) Speck O, "Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych", wyd. Gdańsk, 2005 7) Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, wyd. Warszawa, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi