Kultura filmowa

2021L

Kod przedmiotu1916N1-KULF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1.Analiza i interpretacja dzieła filmowego; 2. Kino autorów – prezentacja twórczości i fenomenu autorskiego wybitnych reżyserów polskiego i światowego kina; 3. Teoretyczne podstawy kultury filmowej, film jako sztuka, konwencje filmowe film a wychowanie, edukacja filmowa a edukacja medialna; 4. analiza i interpretacja dzieła filmowego.
Opis wykładów-
Cel kształcenia1.Przedstawienie historii filmu jako środka komunikacji kulturowej; 2.Przedstawienie najważniejszych etapów rozwoju kina światowego w 100-letniej historii; 3.Umiejętność dokonania analizy i interpretacji dzieła filmowego; 4.Umiejętność dokonania podsumowującej oceny twórczości filmowej wybranych twórców światowego kina; 5.Poznanie gatunków, ikonografii i środków wyrazu na przykładzie prezentowanych dzieł filmowych.
Literatura podstawowa1) J. Wojnicka, O. Katafiasz, Słownik wiedzy o filmie, Warszawa, 2005 2) Z. Korsak, Kultura filmowa - edukacja filmowa, Włocławek, 2004 3) D. Andrew, Główne teorie filmu, Łódź, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi