Metodyka animacji społeczno-kulturalnej 2

2020L

Kod przedmiotu1916N1-MASKII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia , Warszawa, 1993 2) M. Matyjewicz, Animacja społeczno-kulturalna, Olsztyn, 2010 3) (red.) P. Henzler, B. Skrzypczak, Kim jest animator społeczny?, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi