Metodyka animacji społeczno-kulturalnej 3

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-MASKIII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Gajda, Pedagogika kultury w zarysie , Kraków, 2006 2) D. JAnkowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, Kraków, 2006 3) (red.) P. Henzler, B. Skrzypczak, Kim jest animator społeczny?, Warszawa, 2010 4) (red.) W. Theiss, B. Skrzypczak, Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Warszawa, 2006 5) (red.) S. Mołdak, B. Skrzypczak, Ośrodek kultury i aktywności lokalnej, Warszawa, 2006 6) M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna - podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa, 1993 7) J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalne, Toruń, 1998 8) M. Matyjewicz, Animacja społeczno-kulturalna, Olsztyn, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi