Metodyka animacji społeczno-kulturalnej 1

2020Z

Kod przedmiotu1916N1-MASKUL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, , Kraków, 2006 2) M. Matyjewicz, Animacja społeczno-kulturalna, Olsztyn, 2010 3) J. Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków, 2006 4) (red.) P. Henzler, B. Skrzypczak, Kim jest animator społeczny, Warszawa, 2010 5) (red.) W. Theiss, B. Skrzypczak, Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Warszawa, 2010 6) M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna - podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi