Metody badań pedagogicznych

Methods of pedagogical research

2020L

Kod przedmiotu1916N1-MBP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Creswell J., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo UJ, 2013 2) Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe, Warszawa, 2002 3) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa , 2004 4) Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa, 2008 5) Red.Denzin N.,Lincoln Y., Metody badań jakościowych, t. I,II , Warszawa, 2010 6) Palka S., Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi