Media w pracy animatora

2021L

Kod przedmiotu1916N1-MPA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bauman Z. , Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, 2007 2) Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K. (red.), Edukacja medialna, Adam Marszałek, 2002 3) Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasa, radia telewizji i Internetu, PWN, 2001 4) McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka , PWN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi