Organizacja przedsięwzięć społeczno-kulturalnych

2020L

Kod przedmiotu1916N1-OPSK
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi