Praktyka ciągła: psychologiczno-pedagogiczna

2019L

Kod przedmiotu1916N1-PCPP
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi