Praktyka ciągła: psychologiczno-pedagogiczna

2020L

Kod przedmiotu1916N1-PCPP2
Punkty ECTS
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi