Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej 1

2020Z

Kod przedmiotu1916N1-PDTPI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jarosz E., Wysocka E, "Diagnoza psychopedagogiczna",, Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006 2) Skałbania B., "Diagnostyka pedagogiczna", Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011 3) G aś Z. B. (red.), "Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole",, MENiS,, 2004 4) Kaja B., "Zarys terapii dziecka", Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2001 5) Molicka M., Bajkoterapia, Wydawnictwo Media Rodzina, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi