Przedmiot do wyboru I

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-PDWI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jerzy Kojot, Piotr Jan Przybysz (red.), Edukacja wobec wartości , Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 2002 2) Stefan Kunowski, Wartości w procesie wychowania , Impuls, 2003 3) Józef Lipiec, Świat wartości : wprowadzenie do aksjologii , Fall Kraków, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi