Pedagogika zdolności

2019L

Kod przedmiotu1916N1-PEDZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i jak z nim pracować, GWP, 2012 2) Dyrda B., Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych, ŻAK, 2012 3) Cybis i in., Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych, ORE, 2013 4) Fechner-Sędzicka I., Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej, ORE, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi