Pedagogika twórczości

2020Z

Kod przedmiotu1916N1-PETW
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Gdańsk, 2007 2) K.J. Szmidt, Metody pedagogicznych badań nad twórczością, Łódź, 2009 3) K.J. Szmidt, Porządek i przygoda. lekcje twórczości, Warszawa, 1997 4) D. Kubicka, Tworcze dzialanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Kraków, 2003 5) W. Kozłowski, Tworcze dziecko w szkole-możliwosci rozwoju, Warszawa, 2004 6) A. Nalaskowski, Edukacja i twórczość, Warszawa, 2000 7) S. Popek, Aktywnośc twórcza dzieci i młodzieży, Warszawa, 1988 8) M. Brzezińska, M. Graczkowska, A. Kwaśniewska, Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć, Warszawa , 2015 9) J. Uszyńska-Jamroc, Tworcza aktywnośc dziecka. Teoria-rzeczywistość-perspektywy rozwoju, bIALYSTOK, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi