Polityka kulturalna Polski i UE

2021L

Kod przedmiotu1916N1-PKPUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńModele kultury; wpływ prawa na kulturę; społeczeństwo obywatelskie a udział w kulturze; zasady finansowania kultury a strategie lokalne.
Opis wykładówPolityka kulturalna państwa oraz samorządów terytorialnych określona odnośnymi przepisami prawnymi oraz strategiami wypracowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Modele polityki społecznej w społeczeństwie obywatelskim. Zasady finansowania kultury.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest poznanie polityki kulturalnej w Polsce i UE oraz zasad jej kształtowania i form (w tym roli rynków i przemysłów kreatywnych), poznanie programów wspierania kultury, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego oraz miejsca współpracy sektora publicznego i prywatnego.
Literatura podstawowa1) B. Gierat-Biedroń (red.), Europejskie modele polityki kulturalnej, Kraków, 2005 2) G. Pawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Kraków, 2006 3) R. Golat, Podstawy prawa kultury, Poznań, 2006 4) M. Smoleń, Przemysł kultury. Wpływ na rozwój miast, Kraków, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi