Podstawy ewaluacji

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-PODE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Mizerek, Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje, Impuls, 2017 2) G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 29-63 3) G. Mazurkiewicz (red.), Jak budować dobrą szkołę. Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. część I
Literatura uzupełniająca
Uwagi