Projektowanie pedagogiczne 2

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-PROJPII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołębniak B.D, "Uczenie metodą projektów", wyd. Warszawa, 2002 2) Szymański M.S., O metodzie projektów, wyd. Warszawa, 2000 3) Sterna D., "Ocenianie kształtujące w praktyce", wyd. ceo.org.pl, 2006 4) red. M. Bartoszczyk-Brzostkowska i in., "Projekty edukacyjne w gimnazjum. Humanistyczne i interdyscyplinarne", wyd. Warszawa, 2012 5) Mikinia A., Zając B, Jak wdrażać metodę projektów. Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej", wyd. Kraków, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi