Przedsiębiorczość

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-PRZED
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTeoria potrzeb; system motywacyjny w organizacji, przedsiębiorstwie; grupy społeczne – normy i role w grupie, funkcja lidera, zarządzanie grupą; systemy gospodarcze, mechanizm rynkowy; pieniądz, banki komercyjne, giełda; etatyzm, neoliberalizm; marketing; globalizacja.
Opis wykładówPojęcia i definicje – przedsiębiorca, działalność gospodarcza, wolny zawód, regulacje prawne (koncesje, zezwolenia, licencje); przedsiębiorstwo – formy działalności i procedury wstępne (indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółki prawa handlowego, jednostki budżetowe, spółdzielnie); przedsiębiorca i podatki; ubezpieczenia społeczne; przedsiębiorca jako pracodawca; przedsiębiorca jako podatnik, płatnik, ubezpieczony; przychody i koszty w przedsiębiorstwie; proces zarządzania w kulturze, badanie otoczenia i innowacje, przedsiębiorczość w kulturze.
Cel kształceniaGłównym zadaniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o istocie funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej instytucjach, roli państwa, zapoznanie z prawem o działalności gospodarczej, prawem pracy oraz nabycie umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej. Celem przedmiotu jest budowanie zachowań przedsiębiorczych w miejscu zamieszkania ze szczególnym naciskiem na przedsiębiorczość i przywództwo w kulturze oraz ułatwienie znalezienia własnego miejsca w społeczności lokalnej.
Literatura podstawowa1) B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Warszawa, 2011 2) G. Hagoort, Przedsiębiuorczość w kulturze, Krakó, 1999 3) M. Dragićević-Sesić, B. Stojković, , Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi