Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1

2020L

Kod przedmiotu1916N1-SDPD1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Palka, Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 2) S. Palka, Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 3) S. Palka, Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 4) S. Palka, Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 5) J. Creswell , Projektowanie badan naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 6) J. Creswell , Projektowanie badan naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 7) J. Creswell , Projektowanie badan naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 8) J. Creswell , Projektowanie badan naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi