Socjologia

Sociology

2019Z

Kod przedmiotu1916N1-SOCJO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, 1. Giddens, A. 2004. Socjologia, Warszawa 2. Olechnicki K., Załęcki P., Słownik Socjologiczny, Toruń 1997. 3. Polakowska – Kujawa J. (red.), 2002, Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Warszawa. 4. Szacka B.. 2003. Wprowadzenie do socjologii, Warszawa. 5. Szczepański J., 1970. Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 6. Sztompka P., 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków. 7. Turner J.,1998, Socjologia. Koncepcje i zastosowanie, Poznań. 8. Turowski J., 1993, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin. , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi