Teoretyczne podstawy wychowania

Theoretical Bases of Upbringing

2019Z

Kod przedmiotu1916N1-TEORPODWY
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Górniewicz J., Górniewicz J., Teoria wychowania. Wybrane problemy; , OSW, 2004 2) Dudzikowa M., Czerepaniak - Walczak M. (red.), Wychowanie. Pojęcia-procesy-konteksty;, t. 1, GWP, 2007 3) Kubiak - Szymborkska E., Zając D., Podstawowe problemy teorii wychowania., WERS, 2006 4) Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych; , PWN, 1982
Literatura uzupełniająca
Uwagi