Teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej

Theoretical basis of socio-cultural animation

2019L

Kod przedmiotu1916N1-TPASK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Hrycyk (red.), Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych. Animacja – animator i jego kształcenie, Silesia, 2000, s. 23-40. 2) M. Matyjewicz, , Animacja kulturalna. W poszukiwaniu obszarów współczesnego wychowania, Spręcograf, 2010 3) M. Mendel, Animacja współpracy środowiskowej na wsi, Adam Marszałek, 2007 4) S. Mołda, B. Skrzypczak, Ośrodek kultury i aktywności lokalnej - w poszukiwaniu modelu instytucji społecznościowej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 2003, s. 111-210 5) M. Kopczyńska, Animacja społeczno kulturalna, Centrum Animacji Kulturalnej, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi