Warsztaty pisania tekstów naukowych

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-WPTN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Becker H.S., Warsztat pisarski badacza, PWN, 2013 2) Duraj -Nowakowa K.,, Pisarstwo naukowe: między rzemiosłema sztuką, Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015 3) Stępień B., Zasady pisania tekstów naukowych, PWN, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi