Warsztaty teatralno-ruchowe

2021Z

Kod przedmiotu1916N1-WTR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Katarzyna Krasoń, Cielesność aktu tworzenia w teatrze ruchu. Integracja sztuki i edukacji w rozwoju i transgresji potencjału człowieka , -, 2013 2) Beling A., Teatr dla wszystkich - podstawy techniki scenicznej, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2005 3) Kosiński D. /red./, Słownik wiedzy o teatrze, Bielsko-Biała, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi