Warsztaty umiejętności wychowawczych

Educational Skills Workshop

2021L

Kod przedmiotu1916N1-WUW3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi