Pedagogika szkolna z animacją kulturalną - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Psychologia ogólna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Socjologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teoretyczne podstawy wychowania
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Warsztaty umiejętności interpersonalnych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Filozofia z etyką
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Pedagogika społeczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Teoretyczne podstawy kształcenia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kompetencje profesjonalne pedagoga szkolnego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka pracy pedagoga szkolnego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Warsztaty umiejętności wychowawczych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka 1
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Pojęcia i systemy pedagogiczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia rozwoju i osobowości
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Socjologia edukacji/Sociology of education
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Nowe media w edukacji i badaniach 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej
1
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnozowanie potrzeb społeczno-kulturalnych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Kompetencje komunikacyjne w pracy animatora 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodyka animacji społeczno-kulturalnej 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej
3
EGZ
Wykład
30
Warsztaty teatralne z elementami dramy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Metody badań pedagogicznych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Nowe media w edukacji i badaniach 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kompetencje komunikacyjne w pracy animatora 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodyka animacji społeczno-kulturalnej 2
3
EGZ
Ćwiczenia
30
Organizacja przedsięwzięć społeczno-kulturalnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika zdolności
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Projektowanie pedagogiczne 1
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
V - Praktyka
Praktyka 2
5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Analiza danych z elementami statystyki
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Edukacja międzykulturowa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka pracy z grupą
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy ekonomii społecznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Profilaktyka i promocja zdrowia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika twórczości
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Prawo autorskie
1
ZAL-O
Wykład
15
Projektowanie pedagogiczne 2
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Warsztaty pisania tekstów naukowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zarządzanie projektami animacyjnymi
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Etyka zawodowa
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy mediacji i negocjacji
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wspieranie rozwoju profesjonalnego z elementami coachingu
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wykład monograficzny
1
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Animacja społeczności lokalnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Animacja w działaniach profilaktycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Gry interakcyjne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy ewaluacji
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy przedsiębiorczości
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wprowadzenie do design thinking
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0